!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Information från styrelsemötet 18/2

2019-02-21

Styrelsen hade sitt möte den 18 februari.

På mötet beslutades att det ska genomföras en OVK. Företaget SB fick uppdraget och kommer att meddela i god tid innan vilka datum de behöver komma in i lägenheterna för att utföra sitt uppdrag.

Vi har gett företaget Brandsäkra i uppdrag att se över vår nödbelysning och byta de batterier som behövs bytas.

En uppdaterad version av långtidsbudgeten finns numera att ladda ner under fliken Ekonomi. 

Garagestädning 10 april

2019-02-19

Den 10 april kommer garaget att städas. Vänligen ställ din bil på annan plats denna dag så att städfirman kommer åt att städa. 

 

Styrelsen 

Nu kommer UbiGo till Hammarby Sjöstad,

2019-02-18

En tjänst för ett enklare vardagsresande. Vill du testa tjänsten, anmäl dig nu.
 
UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande - utan
bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik,
bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en
app. Bättre för dig, staden och miljön.
 
- Tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra
igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat,ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.
 
Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du - och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.
 
Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr).
 
Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/
 
Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete UbiGo och ElectriCITY:
 
Med Hälsningar
Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad
Bertil Stockhaus
08-6463685, 070-5126002

Motioner till föreningens årstämma

2019-02-18

Motioner ska vara styrelsen vara tillhanda senast den 8 mars. Använd bifogad mall för motioner och skicka till styrelsen på styrelsen@sjostadsparterren.se

Du kan i vissa lägen behöva klicka på nyheten får att komma åt mallen för motioner.

Styrelsen

Information från styrelsemötet den 28 januari

2019-02-04

Toalett och dusch bredvid gästlägenheten

Styrelsen har beslutat att vidta åtgärder i gästtoaletten bredvid gästlägenheten och tvättstugan för att undvika vattenskador. Därför genomförs ett mindre underhållsarbete. , och ingen uthyrning av gästlägenheten är möjlig mellan den 4:e och 8:e februari.

Städning

Styrelsen har gett vår städfirma Kristallrent uppdraget att tvätta fönster i entréer och trapphus samt att städning av gästlägenheten utförs två gånger per månad.

Sopnedkast och snöskydd

Sopnedkasten utanför Lugnets Allé 88 kommer att förses med lås och snöskyddet på taket av stora kuben är nu på plats.

Långtidsbudget

Föreningens långtidsbudget är klar och ligger på föreningens hemsida under fliken ”Ekonomi”. I budgeten finns en årlig ökning på 2 % av månadsavgiften. Budgeten är lagd utifrån nuvarande förutsättningar och behöver årligen ses över.

Amortering av föreningens lån

Några av föreningens medlemmar har haft synpunkter på styrelsens inställning till amortering av lån. Styrelsens, sedan tidigare beslutade, inställning i denna fråga är: (vilken stöds av föreningens revisor):

  • vi amorterar eftersom räntorna är låga och för att vi har hög låneskuld 11467kr per m2 boyta, samt hög räntekänslighet 18,5. 
  • om budgeten tillåter extra amortering så gör vi det.
  • vid omläggning av lån så höjer vi amorteringen till 1,5 %.

Årsstämman

Årsstämman är planerad till den 1 april i Kulturskolans lokaler.

Den kommer att starta med kaffe och smörgås från 18.00. Ett externt besök är inbjudet för att informera om eventuell installation av bergvärme i fastigheten. Ett förslag om installation kommer att delges innan stämman.

Styrelsen

Styrelsens flerårsplan - Budget

2019-01-30

Hej!

Nu finns styrelsens flerårsplan rörande budget inlagd under fliken ekonomi.

Tänk på att det är en flerårsbudget lagd utifrån nuvarande förutsättningar och dessa kan naturligtvis ändras. Den nuvarande styrelsens utgångspunkt har varit att försöka amortera ned föreningens lån på fastigheten när vi har ett läge med låga räntor, en inriktning som vår revisor gett stöd för.

Styrelsen

Information byggnation av avloppsanläggning

2019-01-27

Stockholm Vatten och Avfall AB har idag meddelat att dom kommer att distribuera bifogat informationsblad till hushållen i Hammarby Sjöstad under kommande helg.
Erfarenhetsmässigt vet vi att detta inte alltid fungerar till alla hushåll.  Publicera gärna informationsbladet i era informationskanaler i er förening.
Informationen handlar om det arbete som nu påbörjats för byggande av en ny avloppsreningsanläggning inne i Hammarbybacken och dessa arbeten skall pågå från 2019 till 2025 om tidplanerna håller.
Anläggningens byggande är angelägen för en totalt bättre miljö i ett växande Stockholm.
 
Som framgår av informationen kommer dock alla schakttransporter, 530 000 m3 , transporteras genom Sjöstaden på Hammarby Fabriksväg via trafikplatsen vid Cirkel K.  Under 3 – 4 år   160 –200  större transportbilar dygnet runt. Resten av byggtiden kommer transporter att ske av betong etc.
Till samma trafikplats kommer också schaktmassorna från den nya T-banan att fraktas.  Stora trafikolycksrisker och orimlig trafikbelastning på trånga gator och passager kommer med stor sannolikhet att bli följden.
 
Sjöstadsföreningen har begärt överprövning  i Länsstyrelsen av Trafikverkets beslut att inte bevilja direkt utfart med schaktmassorna till Södra Länken.  Brf Slusstornet och Brf Träslöjden har också begärt överprövning hos Länsstyrelsen.  (se skrivelsen på vår hemsida www.sjostadsforeningen.se) .
 
Kort sammanfattning:  Det är orimligt att belasta Hammarby Fabriksväg med de omfattande transporterna av schaktmassor och andra transporter under byggnadstiden i upp till 6 år. Miljöskäl, utsläpp, buller, trängsel, olycksrisker, trafikstockningar är motiven till slutsatsen:   Trafikverket måste tvingas tillåta byggnad av en direkt utfartsramp för transporter mot Södra Länken.
 
Förhoppningsvis kan en omfattande opinionsbildning komma igång nu bland Sjöstadens medborgare för en kraftfull mobilisering för att ändra transportvägen för schakttransporter  från nya avloppsanläggningen i Hammarbybacken.

Stämma 2019

2019-01-15

Föreningens årsmöte kommer att äga rum i Kulturskolans lokaler den 1 april med start kl 1815

Styrelsemöte våren 2019

2019-01-15

Styrelsens möten under våren 2019 äger rum Möten våren 2019: 18/2, 18/3

Om du har något ärende du vill att styrelsen ska ta upp hör av dig senast en vecka innan mötesdatum.

 

Information från styrelsemöte 2018 12 17

2019-01-09

Styrelsen har tillsammans med grannföreningen beslutat att byta ut garagebelysningen till LED lampor som ett led i vårt arbete för en långsiktigt god ekonomi för föreningen samtidigt som vi gör en insats för miljön och klimatet. Arbetet påbörjas i januari 2019. 

Vi har haft problem med IR-sändaren till garaget under en längre tid. Grannföreningen har tagit fram ett förslag på att ersätta med en ny IR kontroll som styrelsen har beslutat godkänna. De som idag har en fjärrkontroll får ett erbjudande om att få en ny, se vidare information på hemsidan och i hissar.

Arbetsgruppen, med representanter från vår- och grannföreningens styrelse, har tillsammans med en landskapsarkitekt tagit fram ett förslag på utformning av innergården som nu också är beställt. 

Styrelsen har vidare beslutat acceptera inkommen offert på 1 år från Ownit gällande vår bredbandsuppkoppling för IT. Det ger arbetsgruppen respit för att arbeta för en mer långsiktig lösning med de firmor som lämnat offerter på vår förfrågan rörande detta.

Styrelsen

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.