!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Inbjudan till öppet medborgarmöte

2018-11-08

Välkomna till Sjöstadsskolan och få höra om hur tryggt det är i Sjöstan.

Tid: Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 19.15 – ingen föranmälan behövs

Plats: Sjöstadsskolan, Hammarby allé 74-76

Det kommer att bjudas på frukt och dryck under kvällen!

Följande aktörer kommer att vara på plats och berätta om sina områden och samverkan med övriga.

  • Sjöstadskolan, Marie Malmgren välkomnar oss till skolan

 

  • Polisen, Johan Sjöö Svanestrand med kollegor

Ger oss en genomgång av rapporterade brott och ordningsstörningar under senare tid. Vi får lite tips om hur man kan skydda sig mot brott, med fokus på tider då man är bortrest, samt vi får höra om grannsamverkan. Plats för frågor.

  • Söderandan, Krister Sundgren och Andreas Kagg Stenmalm

Presenterar Söderandans koncept och arbete med samverkan. Vi får även höra om Söderandans krisarbete och stöd vi ger vid olika krissituationer. Plats för frågor.

  • Fältassistenterna Södermalm 2-3 representanter

Berättar för oss om sitt uppdrag och att de finns i Sjöstan. Vi som är nära ungdomar får lite tips i på vad man ska vara uppmärksam på och hur man kan stötta ungdomar. Plats för frågor.

  • Nattvandrarna i Hammarby Sjöstad, Selene Samuelsson Hedlund m fl

Vi får höra kort om vad nattvandrarna gör, hur en nattvandring går till och om möten med ungdomar i Sjöstan. Plats för frågor.

  • Sjöstadsföreningen, Bertil Stockhaus

Sjöstadsföreningen som bjuder in till mötet avrundar med att berätta om sitt arbete med Snyggt & Tryggt frågorna i Sjöstaden. Vi får här veta lite mer om vilka aktiviteter som är på gång framåt.

Deltagande aktörer finns kvar en stund efter mötet och svarar på ev ytterligare frågor då.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad hälsar alla Varmt välkomna!

www.sjostadsforeningen.se

Laddstation för elbil i garaget

2018-11-01

Nu börjar snart installationen av sex laddstationer i garaget.

Principen kommer vara att ägare till laddbilar har företräde till garageplats med laddstation. Så om din nuvarande garageplats utrustas med en laddstation får den som behöver laddstationen byta plats med dig. Vi kommer även att upprätta en separat kö för laddplatserna.

Hyran för de p platser som utrustas med laddare kommer initialt att vara 200 kr mer än ordinarie garageplats och den faktiska elförbrukningen av el kommer att debiteras individuellt.

Om du är intresserad av att hyra en av de sex laddplatserna får du anmäla ditt intresse. Kön till föreningens garageplatser administreras av Fastum Kundsupport tel 018-56 32 40 eller mail: kundsupport@fastum.se.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 17/10 2018

2018-11-01

Styrelsen tog in tre offerter inför det att vi skulle lägga om ett av föreningens lån. Bäst var offert från Handelsbanken och vi beslutade om att binda lånet på fem år med en ränta på 1,44 % (lånebelopp ca 17 miljoner). Vi beslutade också att göra engångsamortering a 1 miljon och att öka den fasta amorteringen på detta lån till 1,5 %.

Styrelsen har beslutat att utrusta garagebelysningen med LED-lampor och kommer att dela kostnaden med grannföreningen. Vi kommer också att byta ut alla lampor för nödbelysningen till LED-lampor. Arbetet kommer att utföras i början av nästa år.

Styrelsen har beslutat att installera sex laddstationer för elbilar. Se separat information om detta på hemsidan, som bland annat beskriver hur ansökningsförfarandet ska gå till.

Tack vare vårt medlemskap i Hammarby Sjöstad Ekonomiska förening har vi lyckats förnya vårt serviceavtal rörande hissar med Kone till ett rabatterat pris.

Styrelsen har också genomfört sin årliga översyn av föreningens ordningsregler och gjort vissa justeringar. Du hittar uppdaterade ordningsreglerna på föreningens hemsida.

Vid årsmötet beslutades det om att inrätta en arbetsgrupp som skulle se över föreningens bredbandsuppkoppling. En förfrågan har gått ut till tre bredbandsleverantörer och beslut om leverantör väntas tas på nästa styrelsemöte den 19/11.

Vi tittar nu på möjligheter att förbättra den gemensamma innergården tillsammans med BRF Sjöstadsviken.  Vi är överens om att det finns ytor som skulle kunna användas på bättre sätt och att med små ingrepp öppna upp ytan. 

Styrelsen

Justerade ordningsregler

2018-11-01

Nu finns bostadsrättsföreningens justerade ordningsregler att hitta under rubriken: Fastighet och service - ordningsregler.

Styrelsen

Ny avgift från årsskiftet

2018-10-25

Ekonomer varnar för höjda räntor framöver. Brf. Sjöstadsparterren har förhållandevis höga lån. Vi ligger på ca 11 000 kr/m2 i lån vilket styrelsen bedömer är för högt. Av den anledningen har styrelsen beslutat höja avgifterna med 7 % from årsskiftet. De extra medel som inkommer i föreningens kassa kommer att gå till ökade amorteringar på våra lån.

Styrelsen

Digitalisering av tjänster - gästlägenheten

2018-10-17

Styrelsen har påbörjat digitaliseringen av olika tjänster som finns för medlemmarna. Först ut är inpasseringen till gästlägenheten.

Från onsdagen den 23:e oktober kommer ett elektroniskt lås installeras. Dörren låses upp via en personlig kod som erhålls via epost några dagar innan din reservation. Koden är giltig under hela bokningen.

Styrelsen har även möjlighet att låsa upp dörren om så behövs.

Styrelsen

Problem med IR-sändaren till garaget

2018-10-16

Vi har fortfarande problem med att öppna garageporten med IR-sändare. Felet var anmält till Allgranth som efter tre veckor har de inte lyckats lösa problemet. Vi har därför valt att avbryta uppdraget. 

Vi kommer nu med hjälp av Grannföreningen att be det företag som installerade IR sändaren att utföra arbetet.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 24/9

2018-10-03

Vi har låtit Brandsäkra göra en genomgång av fastigheterna och vi har en god brandsäkerhet. Ett tips vi fick var att byta lamporna i nödbelysningen till LED lampor så som vi gjort i övriga utrymmen i fastigheten. Därför ser styrelsen nu över möjligheterna att byta ut nödbelysning och garagets belysning till mer miljövänliga LED-lampor.

Föreningen har beviljats stöd för installation av sex laddplatser. Installationen av laddplatserna kommer att påbörjas inom kort. Föreningen kommer ha kösystem för dessa laddplatser. Exakt hur kösystemet kommer att utformas beslutas och meddelas inom kort.

ElectriCity arbetar med energibesparande åtgärder och 15 föreningar i Sjöstaden har tillsammans med oss visat intresse för detta. Bergvärme, solceller och solfångare kan vara aktuellt för vår förening och vi kommer få förslag vad vi kan göra och vad det skulle kunna kosta på nästa styrelsemöte.

Bredbandsleverantör

Arbetsgruppen för ny bredbandsleverantör har tagit fram ett antal förslag till leverantörer och styrelsen har nu skickat ut ett antal förfrågningar. På styrelsemötet i november hoppas vi att vi har ett antal intressanta offerter att titta på. Vi byter inte leverantör av TV.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 27/8 2018

2018-09-04

Föreningen har beviljats stöd för installation av sex laddplatser. Arbete pågår via ElectriCity på att ta fram lämpligt förslag på placering av dessa laddare, installation sker under hösten. ElectriCity arbetar också med energibesparande åtgärder i nära samarbete med 15 föreningar i Sjöstaden. Vår bostadsrättsförening ingår i detta samarbete. Det kan röra framtida investeringar i bergvärme, solceller och/eller solfångare.

Vi har några stora buskar nära fasaden och styrelsen beslutade att beställa ansning av buskarna och helt ta bort den tredje (precis vid entrén vid 17 B).

Styrelsen har beslutat att revidera föreningens ordningsregler, arbetet kommer att pågå under hösten.

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att vi på sikt ska ersätta nuvarande passersystem med ett system som är mer modernt och flexibelt. Vi har bett SBC att ta fram offerter samt undersöka om grannföreningarna är intresserade av att göra gemensamt inköp för att få ner priset.

Grannföreningen är intresserade av ett samarbete runt utformningen av innegården. En arbetsgrupp med representanter från båda styrelserna ska träffas för att diskutera och lägga fram förslag på en framtida utformning tillsammans med en trädgårdsarkitekt.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 18/6

2018-07-01

Brandsäkerhet

Styrelsen har låtit Brandsäkra göra en genomgång av fastigheterna. I stort har vi en god brandsäkerhet men utifrån genomgången finns det några punkter vi behöver åtgärda, t ex brandtätning efter tidigare hålupptagning, byte av gasfjädrar, samt Vi behöver bland annat sätta upp skyltar att brandutgång inte får blockeras (dörr bredvid 88ans entré).

Garagestädning. 

Garaget är smutsigt och styrelsen har beslutat att beställa en städning via SBC. Vi kommer att meddela de som har garageplats i god tid så att bilarna kan flyttas.

Passersystem

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att byta det nuvarande passersystemet men det visar sig svårt att få in offerter. Vi har därför beslutat att börja med ett digitalt system för uthyrning av gästlägenhet.

Avtalet med HA Recycling

Styrelsen har beslutat säga upp avtalet med HA recycling (Veolia) och kommer att återgå till tidigare leverantör Suez. Kostnaden är ungefär lika men vi hoppas på bättre service igen. Observera att alla behöver hjälpas åt för att det ska vara snyggt i soprummet. Till exempel måste man vika ihop kartonger annars fylls kärlen mycket fort.

Innergården

Grannföreningen har svarat och är positivt intresserade att rusta upp innergården. Vi kommer att ordna ett gemensamt möte och diskutera vad som skall/kan göras med innergården.

Sopsugssamfälligenheten

Sjöstadens samfällighetsförening kommer att övertas av kommunen. Bygglov för ny sopsuganläggning i området är godkänd. Det har även tagits fram en krisplan för vilka åtgärder som behöver vidtas vid långa driftsstopp i sopsuganläggningen.

Strategisk partnering rörande energiåtgärder

Styrelsen har skrivit under en avsiktsförklaring att delta i detta projekt rörande energiåtgärder i Hammarby Sjöstad.

Principer vid andrahandsuthyrning
Vid framtida uthyrningar ska bostadsrättsinnehavaren förse hyresgästen med föreningens trivselregler och stadgar. Vi har även beslutat att våra trivselregler (som finns på föreningens hemsida).

Uppdrag enligt årsstämman
Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp för kommande internetlösning för fastigheten enligt en motion från Mikael Rosander. Inga övriga medlemmar har anmält intresse att delta i arbetsgruppen. Därför bildar Jan Tufvander, Annelie Sonnerby Nylander och Mikael Rosander en arbetsgrupp och möte hålls i början av september.

Gästlägenheten över sommaren

Första två veckorna i juli hanterar Joachim Sunnanbo. Det är ingen medlem som anmält intresse för att administrera bokningar de två sista veckorna därför kommer lägenheten inte finnas tillgänglig för uthyrning.

Höstens styrelsemöten

27/8, 24/9,17/10, 19/11,17/12 glögg den 6/12, kl 19.00 – 21.00. Vill medlem lyfta något till styrelsen är det lämpligt att höra av sig en vecka före mötet.

Styrelsen

 

 

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.