!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Gratis taxi till Sjöstan

2018-12-05

Natten mot lördag, den 8 december, startar en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.

Testperioden är två månader, från 8 november till och med söndag 27 januari. Konkret innebär det att en taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella avgångstider och utan stopp på vägen, mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag. De fasta hållplatserna för taxin är torget vid Gullmarsplan och Sickla Kaj, utanför MAX-restaurangen, i Hammarby Sjöstad.

Om testet faller väl ut kan shuttletjänsten bli permanent. Prismodellerna eller prissättningen för en permanent tjänst är inte fastställd, men det kommer definitivt att bli billigare än att ta en vanlig taxi. Snarare kommer kostnaden att vara jämförbar med priset för en enkel bussbiljett.

Du kan läsa mer om detta på Taxi Stockholms hemsida

Styrelsen

Betr. styrelsens beslut att höja avgifterna

2018-12-04

Det har framförts kritik mot styrelsen vad gäller de höjda avgifterna. 

Styrelsen anser att det gäller att utnyttja det låga ränteläget till amorteringar. Anledningen till höjningen är att få utrymme för att öka amorteringarna när räntorna är låga för att undvika att kraftigt höja avgifterna vid räntehöjningar i framtiden. Vad gäller nyckeltalet fastighetslån/boyta kan man notera att det är något som det fokuseras mer och mer på och att det kan bli fler och fler spekulanter som tar detta i beaktande. Även med Kulturskolan inräknad har vi ett högt tal för föreningen, fastighetslån/totalyta är 9 529 kr/kvm.

De kommentarer som getts angående Kulturskolan så har vi kontaktat föreningens revisor som säger att det är främmande att hantera en del av en bostadsrättsförening som en kommersiell förvaltningsfastighet. Att konstant ha en belåning på en lokal som hyrs ut (Kulturskolan) är även av skatteskäl sämre i en bostadsrättsförening än i normal fastighetsförvaltning eftersom vi saknar avdragsrätt. Vår revisor ser istället lokalen som kassaflödesskapande, som kan hålla avgifterna nere.

Styrelsen

Garageport

2018-11-28

Vi har problem med fjärrkontrollerna till garaget och att de bara fungerar sporadiskt. Det har tyvärr varit många turer mellan Sbc, Crawford, Allgranth mfl. Vi vill undvika att det behövs införskaffas nya fjärrkontroller. Vi hoppas på en lösning inom snar framtid.

Styrelsen

 

 

Information från styrelsemöte 2018 11 19

2018-11-27

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med SBC rörande den tekniska förvaltningen. Det är ett 24 månaders avtal med 12 månader fritt från indexreglering.

Energibesparande åtgärder som till exempel bergvärme och solceller har varit uppe för diskussion på styrelsens möten under hösten. Det mest intressanta förslaget är att borra för bergvärme. Förutom de rent miljömässiga fördelarna så ger det också ekonomiska fördelar. Men de ekonomiska fördelar ligger ganska långt fram i tiden och eftersom det är en stor investering för föreningen har styrelsen beslutat lyfta detta som ett beslut på den kommande årsstämman.

Vintern närmar sig och styrelsen har beslutat beställa montage av snörasskydd på taket för att förebygga olyckor.

Eftersom det blev så rent och snyggt i garaget efter senaste städningen har vi tillsammans med grannföreningen tecknat ett tvåårigt avtal med det städbolag som städade garaget senast.

Vi vill också påminna om vår inbjudan till Glöggkväll den 6 december som vi tidigare lagt ut information om på här på hemsidan.

Vi har problem med fjärrkontrollerna till garaget bara fungerar sporadiskt och det har tyvärr varit många turer mellan Crawford, Allgranth mfl. Vi hoppas på en lösning inom snar framtid.

Styrelsen.

 

 

Vid den här tiden tänder vi levande ljus

2018-11-27

Vid den här tiden tänder vi fler levande ljus än någonsin. Det är vackert i mörkret, och mysigt – men det finns också en del att tänka på.

- Gör det till en vana att byta batteri i brandvarnarna lagom till första advent (som ju är nu på söndag).
- Levande ljus ska stå i brandsäkra ljusstakar med brandsäkra manschetter.
- Sätt en kom ihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten "GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN!"
- Ta som rutin att gå en kontrollrunda i bostaden innan du går hemifrån och innan du går och lägger dig.

Vill du göra en insats för föreningen och tjäna lite pengar?

2018-11-24

Vi söker en person som sköter administrationen i samband med uthyrning av gästlägenheten.  Systemet har förenklats och arbetet utförs i en app eller en webbläsare.

Kan du tänka dig uppdraget ingår ett arvode på 12 000 kr/ år.

Är du intresserad och/eller vill veta mer, kontakta styrelsen via: styrelsen@sjostadsparterren.se

Styrelsen

Laddstation för elbil i garaget

2018-11-01

Nu börjar snart installationen av sex laddstationer i garaget.

Principen kommer vara att ägare till laddbilar har företräde till garageplats med laddstation. Så om din nuvarande garageplats utrustas med en laddstation får den som behöver laddstationen byta plats med dig. Vi kommer även att upprätta en separat kö för laddplatserna.

Hyran för de p platser som utrustas med laddare kommer initialt att vara 200 kr mer än ordinarie garageplats och den faktiska elförbrukningen av el kommer att debiteras individuellt.

Om du är intresserad av att hyra en av de sex laddplatserna får du anmäla ditt intresse. Kön till föreningens garageplatser administreras av Fastum Kundsupport tel 018-56 32 40 eller mail: kundsupport@fastum.se.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 17/10 2018

2018-11-01

Styrelsen tog in tre offerter inför det att vi skulle lägga om ett av föreningens lån. Bäst var offert från Handelsbanken och vi beslutade om att binda lånet på fem år med en ränta på 1,44 % (lånebelopp ca 17 miljoner). Vi beslutade också att göra engångsamortering a 1 miljon och att öka den fasta amorteringen på detta lån till 1,5 %.

Styrelsen har beslutat att utrusta garagebelysningen med LED-lampor och kommer att dela kostnaden med grannföreningen. Vi kommer också att byta ut alla lampor för nödbelysningen till LED-lampor. Arbetet kommer att utföras i början av nästa år.

Styrelsen har beslutat att installera sex laddstationer för elbilar. Se separat information om detta på hemsidan, som bland annat beskriver hur ansökningsförfarandet ska gå till.

Tack vare vårt medlemskap i Hammarby Sjöstad Ekonomiska förening har vi lyckats förnya vårt serviceavtal rörande hissar med Kone till ett rabatterat pris.

Styrelsen har också genomfört sin årliga översyn av föreningens ordningsregler och gjort vissa justeringar. Du hittar uppdaterade ordningsreglerna på föreningens hemsida.

Vid årsmötet beslutades det om att inrätta en arbetsgrupp som skulle se över föreningens bredbandsuppkoppling. En förfrågan har gått ut till tre bredbandsleverantörer och beslut om leverantör väntas tas på nästa styrelsemöte den 19/11.

Vi tittar nu på möjligheter att förbättra den gemensamma innergården tillsammans med BRF Sjöstadsviken.  Vi är överens om att det finns ytor som skulle kunna användas på bättre sätt och att med små ingrepp öppna upp ytan. 

Styrelsen

Justerade ordningsregler

2018-11-01

Nu finns bostadsrättsföreningens justerade ordningsregler att hitta under rubriken: Fastighet och service - ordningsregler.

Styrelsen

Ny avgift från årsskiftet

2018-10-25

Ekonomer varnar för höjda räntor framöver. Brf. Sjöstadsparterren har förhållandevis höga lån. Vi ligger på ca 11 000 kr/m2 i lån vilket styrelsen bedömer är för högt. Av den anledningen har styrelsen beslutat höja avgifterna med 7 % from årsskiftet. De extra medel som inkommer i föreningens kassa kommer att gå till ökade amorteringar på våra lån.

Styrelsen

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.