!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Datum för styrelsemöten och Föreningens årsstämma

2018-03-19

 Styrelsen har planerat vårens möten. Dessa genomförs på måndagar kl 19.00 - ca 20.30, sista datum innan stämman är:

19 mars.

Årsstämman äger rum torsdag den 19 april på Park Inn. 

Styrelsen

Information från styrelsemöte den 26 februari

2018-03-10

Styrelsen avvaktar svar från JM angående vår egen besiktning av fasaden

Kostnaden för avtalet med Kone för skötsel av hissarna har ökat markant de senaste åren. Styrelsen beslöt därför att ansöka om medlemskap i Sjöstadsföreningens ekonomiska förening och på så sätt kunna nyttja den rabatt som erbjuds via medlemskap. Kostnaden för medlemskap är låg i förhållande till hur mycket vår kostnad kommer att minska

Även försäkringskostnaderna hos Trygg Hansa har ökat med nästan 50 %. Detta beror på dels på en tidigare vattenskada i en lägenhet men framförallt på grund av branden på en balkong.

Soprummet är fortfarande ett problem och styrelsen överväger tätare tömning för att minska problemen där. Vi ska först undersöka om det töms i den takt som beställts.

En ny lösning på boknings- och låssystem ses över vad gäller gemensamhetslokalen. Styrelsen har beslutat att begära in offerter från två olika företag. Då vårt nuvarande passersystem börjar bli till åren kan det vara mer ekonomiskt att byta hela systemet där gästlägenheten är en av delarna.

Ett förslag på utsmyckning av entrén kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. De vita väggarna i entrén föreslås förses med bilder från husets tillblivelse.

Energiåtgärder

Styrelsen har också beslutat att ansluta oss till Fortums system där vi delar våra data rörande energiåtgång. En offert ska också begäras för ett antal laddare för elbilar i garaget.

10-årsjubileum

Vårt hus fyller 10 år i år och det tänker vi fira. Boka in den 3 juni! En festkommitté ska tillsättas, är du intresserad hör av dig till Per Eriksen, och först till kvarn, gruppen ska bestå av max fem personer.

Styrelsen

Stämma 19 april

2018-03-04

Vi har varit tvugna att flytta fram datum för föreningens stämma.

Boka den 19 april!

Mötet kommer att äga rum på hotell Park Inn, Midskeppsgatan.

 

/Styrelsen 

Rensningen av cyklar i cykelförrådet är genomförd

2018-02-04

Cyklarna kommer att hållas i förvar i 6 månader sedan kommer de att skänkas/slängas bort.

Om du glömt klippa av platsbandet på din cykel var vänlig kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@sjostadsparterren.se

Styrelsen

Mobil miljöstation

2018-01-29

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Vi byter från Storholmen till SBC

2018-01-03

Från och med den 1 januari har vi ny teknisk förvaltare. 

Använd formuläret nedan vid ej akuta problem:

https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

För akuta problem ring kundtjänst vardagar 07.00 - 21.00 på

0771-772 772

Epost är kundtjanst@sbc.se

 

Möjlighet att hyra ett förråd mitt i Hammarby Sjöstad

2017-11-19

Sjöstadsföreningen hyr förrådsutrymme av Sjöstadens Förråd och
förvaring på Aktergatan i Hammarby Sjöstad sedan några år. En
välskött förrådsanläggning som nu utvidgar sin verksamhet och
erbjuder boende i våra medlemsföreningar rabatt på förhyrning av förråd.

Är du intresserad kontakta i så fall "Sjöstadens förråd och förvaring" på: 08-718 06 00 eller via hemsidan www.sjostadensforrad.se.
Under de första tre månaderna erbjuder man 25 % rabatt.

Styrelsen

Information från senaste styrelsemötet

2017-11-14

Teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat byta leverantör av teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningen. Från och med den 1 januari 2018 är det SBC som står för denna service.

 

Översyn av avtal och underhållsplan

Styrelsen genomför en översyn över vilka avtal som ska sägas upp eller omförhandlas. Samtidigt har styrelsen fastslaget föreningens underhållsplan för 2018.

 

Grovsopor

Styrelsen har beslutat att vi byter hämtning av grovsopor från Suez till HA Recycling och i samband med bytet köper vi våra kärl, vilket på sikt innebär lägre kostnader.

 

Budget

Styrelsen har också diskuterat budgeten och beslutat att inte höja av avgifterna för nästa år.

 

Styrelsen

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

2017-08-16

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Utskriftvänlig version

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.