!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Stamspolning

2017-10-16

Arbetet kommer att påbörjas måndagen den 6 november och beräknas ta 7 – 8 dagar.

Ca 2 veckor innan stamspolningen påbörjas kommer det att distribueras detaljerad information i allas brevlådor.

Styrelsen

Garagestädning

2017-10-07

Garaget ska städas från kl. 8.00 Onsdagen den 18 oktober

Vänligen parkera din bil på annan plats denna dag så vi rent och snyggt i vårt garage.

Styrelsen

Information från Trygghetsmötet

2017-10-02

Nattvandring i Hammarby Sjöstad

Är du intresserad av att nattvandra?

Nattvandring startade den 1:a april i år igen (varit vilade ett tag)
Ett antal nattvandringsansvariga medföljer alltid. Man tillhör stiftelsen Nattvandring.nu och samverkar med:
Polisen - Söderandan - Fältarna på Södermalm samt har dialog med två av skolorna.

Om du vill delta gå in på deras Facebooksida:
Nattvandring Hammarby Sjöstad
eller maila till:
sjostaden@nattvandring.nu
mobil:
076-706 53 73 (på vid våra vandringar)

Det finns alltid en jacka till dig med!!

Snyggt och tryggt i Hammarby Sjöstad

Ett uppdrag ifrån Sjöstadsföreningen i samverkan med ElectriCITY Stockholm. Man gör en förstudie som ska vara klar till sista dec 2017. Utifrån enkäter analyserar man och tar fram förslag på åtgärder under 2018 och 2019 på vad som kan förbättras i vårt område för att öka trivsel och trygghet, och också som kan bidra som exempel för andra.

Enkla tips hur man kan vara med och bidra:

- Gå med i våra facebookgrupper
- Ge lite tid - kom med och nattvandra
- Var synlig i Sjöstan - ta en egen liten promenad på kvällen
- Tipsa Nattvandring om var det kan var stökigt eller ungdomar       samlas
- Anmäl alltid brott, misstanke om brott mm till Polisen
- Anmäl skadegörelse och annat till Stockholms stad App Tyck till!
- Kom med förslag till förbättringar i Facebookgruppen "Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad" 

Information från senaste styrelsemötet

2017-09-29

Byte av förvaltare

Styrelsen beslutade att avtalet med nuvarande förvaltare Storholmen sägs upp. Istället kommer vi att anlita SBC och får på så sätt samma förvaltare som vår grannförening Sjöstadsviken.

Byte av inomhus belysning

Styrelsen har beslutat att all belysning skall ersättas med LED belysning. Det innebär en initial kostnad men på sikt är det en god investering både för bostadsrättsföreningen som miljön.

Andrahandsuthyrning

Vid uthyrning i andra hand ska den som hyr bo c/o i medlemmens namn. Det kommer därför inte att genomföras något byte av namnskyltar på postlåda eller dörr. Däremot kan omkoppling av porttelefon ske till det nummer som andrahandshyresgäst önskar.

För att hyra ut i andra hand, under längre eller kortare tid  krävs det styrelsens godkännande. För att reglera andrahandsuthyrning kommer nuvarande stadgar inte ändras.

Stamspoling
Styrelsen har beslutat att låta genomföra en stamspolning. Meddelande om vilken dag detta äger rum kommer att anslås i entréer.

Påminnelse om Glöggmingel

Glöggmingel kommer att hållas i övernattningslägenheten den 4e december mellan 18:30 och 20. Samtliga medlemmar önskas varmt välkomna!

 

Styrelsen

 

Kurs i hjärt lungräddning

2017-09-20

Vår bostadsrättsförening arrangerar även i år en kurs i hjärt lungräddning. Du får lära dig hur Du skall känna igen hjärtstopp, utföra hjärt lungräddning och hur hjärtstartaren skall användas. I kursen ingår också att hantera främmande kropp i halsen. Det är samma kursledare som förra året Gillis Nordin. Företräde ges till dem som inte gått kursen förra året och till dem som anmält sig som SMS livräddare men känner att de behöver repetera.

Tid:                24:e oktober klockan 19.00

Plats:             Gemensamhetslokalen

Alla är välkomna, det behövs inga förkunskaper

Anmäl dig senast den 17:e oktober till mig: Sten Larsson

sten.larsson@ownit.nu

070 742 68 24

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

2017-08-16

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Wifi i gästlägenheten

2017-07-21

Nu finns det wifi installerat i gästlägenheten. I lägenheten finns en lapp med inloggningsuppgifter.

Vi har också införskaffat en ny TV

/Styrelsen

Höstens styrelsemöten

2017-07-12

Höstens styrelsemöte äger rum 

16/10

20/11

18/12

Om du vill att styrelsens ska ta upp ett ärende behöver vi ha det till oss skickat med e-post minst en vecka innan mötet på mail till styrelsen@sjostadsparterren.se 

 

Och notera även att den 4/12 har vi glöggkväll 

Regler för inglasning av balkong

2017-02-08

Brf. Sjöstadsparterren beviljades 2013-04-15 bygglov[1] för inglasning av samtliga balkonger med undantag för de som har befintligt överliggande tak. Inglasningen utförs utan vertikala aluminiumramar. Bygglovet baseras på att moderna inglasningar är nästan osynliga och att vid val av inglasning ska inverkan på fastighetens fasader minimeras. För ytterligare information, se bygglovet.

Balkonger som gränsar till varandra och som har en skärmvägg emellan måste vid inglasningen åtskiljas av en brandvägg med brandskyddsklass E30.

 

Föreningen har utifrån bygglovets begränsningar fattat följande beslut:

 

  • Endast inglasning med full höjd, dvs från golv till tak får ske.
  • Bostadsrättsinnehavaren som gör inglasning är skyldig att montera brandvägg så att klass E30 uppnås i de fall det finns en intilliggande balkong.
  • solskydd ska helst vara integrerat i inglasningen, typ plisségardin färg grå ogenomskinlig eller genomskinlig. Väljes annan lösning ska färgen vara lika markis, dvs. Sandatex 15-79. Eventuell fast installation (håltagning i balkongtak) godkänns av styrelsen.
  • Bostadsrättsinnehavaren upphandlar själv sin inglasning enligt föreningens regler för inglasning, gällande bygglov och särskilt inglasningsavtal med bostadsrättsföreningen.

Steg för steg-instruktion

 

  • Avtal ”inglasning av balkong” tecknas mellan BRH och Brf. Sjöstadsparterren (BRF). BRH lämnar två exemplar ifyllda och undertecknade till BRF. I slutet av avtalshandlingen finns också en text som BRH:s valda leverantör av inglasningen skall skriva under.
  • Av BRF undertecknat avtal återlämnas till BRF (BRF behåller ett exemplar)
  • BRH beställer inglasning av sin valda leverantör.
  • BRH gör senast två veckor innan montagestart bygganmälan till Stadsbyggnadsnämnden.
  • BRH:s leverantör monterar inglasning och ev. brandvägg.
  • BRH anmäler färdigt montage till BRF för ev. besiktning.

 

[1][1] Dnr 2012-10929-575

Utskriftvänlig version

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.