!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Stämma 2019

2019-01-15

Föreningens årsmöte kommer att äga rum i Kulturskolans lokaler den 1 april med start kl 18.00

Styrelsemöte våren 2019

2019-01-15

Styrelsens möten under våren 2019 äger rum Möten våren 2019 
28/1, 18/2, 18/3

Om du har något ärende du vill att styrelsen ska ta upp hör av dig senast en vecka innan mötesdatum.

 

Information från styrelsemöte 2018 12 17

2019-01-09

Styrelsen har tillsammans med grannföreningen beslutat att byta ut garagebelysningen till LED lampor som ett led i vårt arbete för en långsiktigt god ekonomi för föreningen samtidigt som vi gör en insats för miljön och klimatet. Arbetet påbörjas i januari 2019. 

Vi har haft problem med IR-sändaren till garaget under en längre tid. Grannföreningen har tagit fram ett förslag på att ersätta med en ny IR kontroll som styrelsen har beslutat godkänna. De som idag har en fjärrkontroll får ett erbjudande om att få en ny, se vidare information på hemsidan och i hissar.

Arbetsgruppen, med representanter från vår- och grannföreningens styrelse, har tillsammans med en landskapsarkitekt tagit fram ett förslag på utformning av innergården som nu också är beställt. 

Styrelsen har vidare beslutat acceptera inkommen offert på 1 år från Ownit gällande vår bredbandsuppkoppling för IT. Det ger arbetsgruppen respit för att arbeta för en mer långsiktig lösning med de firmor som lämnat offerter på vår förfrågan rörande detta.

Styrelsen

Gratis taxi till Sjöstan

2018-12-05

Natten mot lördag, den 8 december, startar en gratis taxiservice mellan Gullmarsplan och Hammarby Sjöstad. Det är ett unikt projekt som innebär att en taxi trafikerar sträckan nattetid, varje fredag-lördag och lördag-söndag. Projektet är ett samarbete mellan Taxi Stockholm, Europeiska Motor/Toyota och ElectriCITY/Hammarby Sjöstad 2.0.

Testperioden är två månader, från 8 november till och med söndag 27 januari. Konkret innebär det att en taxibil åker fram och tillbaka, utan några speciella avgångstider och utan stopp på vägen, mellan kl. 01.30 och 04.30 varje helg, natten till lördag och söndag. De fasta hållplatserna för taxin är torget vid Gullmarsplan och Sickla Kaj, utanför MAX-restaurangen, i Hammarby Sjöstad.

Om testet faller väl ut kan shuttletjänsten bli permanent. Prismodellerna eller prissättningen för en permanent tjänst är inte fastställd, men det kommer definitivt att bli billigare än att ta en vanlig taxi. Snarare kommer kostnaden att vara jämförbar med priset för en enkel bussbiljett.

Du kan läsa mer om detta på Taxi Stockholms hemsida

Styrelsen

Betr. styrelsens beslut att höja avgifterna

2018-12-04

Det har framförts kritik mot styrelsen vad gäller de höjda avgifterna. 

Styrelsen anser att det gäller att utnyttja det låga ränteläget till amorteringar. Anledningen till höjningen är att få utrymme för att öka amorteringarna när räntorna är låga för att undvika att kraftigt höja avgifterna vid räntehöjningar i framtiden. Vad gäller nyckeltalet fastighetslån/boyta kan man notera att det är något som det fokuseras mer och mer på och att det kan bli fler och fler spekulanter som tar detta i beaktande. Även med Kulturskolan inräknad har vi ett högt tal för föreningen, fastighetslån/totalyta är 9 529 kr/kvm.

De kommentarer som getts angående Kulturskolan så har vi kontaktat föreningens revisor som säger att det är främmande att hantera en del av en bostadsrättsförening som en kommersiell förvaltningsfastighet. Att konstant ha en belåning på en lokal som hyrs ut (Kulturskolan) är även av skatteskäl sämre i en bostadsrättsförening än i normal fastighetsförvaltning eftersom vi saknar avdragsrätt. Vår revisor ser istället lokalen som kassaflödesskapande, som kan hålla avgifterna nere.

Styrelsen

Information från styrelsemöte 2018 11 19

2018-11-27

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med SBC rörande den tekniska förvaltningen. Det är ett 24 månaders avtal med 12 månader fritt från indexreglering.

Energibesparande åtgärder som till exempel bergvärme och solceller har varit uppe för diskussion på styrelsens möten under hösten. Det mest intressanta förslaget är att borra för bergvärme. Förutom de rent miljömässiga fördelarna så ger det också ekonomiska fördelar. Men de ekonomiska fördelar ligger ganska långt fram i tiden och eftersom det är en stor investering för föreningen har styrelsen beslutat lyfta detta som ett beslut på den kommande årsstämman.

Vintern närmar sig och styrelsen har beslutat beställa montage av snörasskydd på taket för att förebygga olyckor.

Eftersom det blev så rent och snyggt i garaget efter senaste städningen har vi tillsammans med grannföreningen tecknat ett tvåårigt avtal med det städbolag som städade garaget senast.

Vi vill också påminna om vår inbjudan till Glöggkväll den 6 december som vi tidigare lagt ut information om på här på hemsidan.

Vi har problem med fjärrkontrollerna till garaget bara fungerar sporadiskt och det har tyvärr varit många turer mellan Crawford, Allgranth mfl. Vi hoppas på en lösning inom snar framtid.

Styrelsen.

 

 

Vid den här tiden tänder vi levande ljus

2018-11-27

Vid den här tiden tänder vi fler levande ljus än någonsin. Det är vackert i mörkret, och mysigt – men det finns också en del att tänka på.

- Gör det till en vana att byta batteri i brandvarnarna lagom till första advent (som ju är nu på söndag).
- Levande ljus ska stå i brandsäkra ljusstakar med brandsäkra manschetter.
- Sätt en kom ihåg-lapp på insidan av ytterdörren med texten "GLÖM EJ SLÄCKA LJUSEN!"
- Ta som rutin att gå en kontrollrunda i bostaden innan du går hemifrån och innan du går och lägger dig.

Laddstation för elbil i garaget

2018-11-01

Nu börjar snart installationen av sex laddstationer i garaget.

Principen kommer vara att ägare till laddbilar har företräde till garageplats med laddstation. Så om din nuvarande garageplats utrustas med en laddstation får den som behöver laddstationen byta plats med dig. Vi kommer även att upprätta en separat kö för laddplatserna.

Hyran för de p platser som utrustas med laddare kommer initialt att vara 200 kr mer än ordinarie garageplats och den faktiska elförbrukningen av el kommer att debiteras individuellt.

Om du är intresserad av att hyra en av de sex laddplatserna får du anmäla ditt intresse. Kön till föreningens garageplatser administreras av Fastum Kundsupport tel 018-56 32 40 eller mail: kundsupport@fastum.se.

Styrelsen

Justerade ordningsregler

2018-11-01

Nu finns bostadsrättsföreningens justerade ordningsregler att hitta under rubriken: Fastighet och service - ordningsregler.

Styrelsen

Ny avgift från årsskiftet

2018-10-25

Ekonomer varnar för höjda räntor framöver. Brf. Sjöstadsparterren har förhållandevis höga lån. Vi ligger på ca 11 000 kr/m2 i lån vilket styrelsen bedömer är för högt. Av den anledningen har styrelsen beslutat höja avgifterna med 7 % from årsskiftet. De extra medel som inkommer i föreningens kassa kommer att gå till ökade amorteringar på våra lån.

Styrelsen

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.