!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen!

 

Detta är BRF Sjöstadsparterrens officiella hemsida. Här kan medlemmar, hyresgäster, mäklare, spekulanter och bostadsrättsföreningens styrelse söka info och/eller meddela sig.

För att du som medlem ska få lösenord och därmed tillgång till fler delar av hemsidan, maila kontaktuppgifter samt lägenhetsnummer till styrelsen@sjostadsparterren.se

Dags att lämna motioner till föreningsstämman

2018-02-14

Föreningen har sin föreningsstämma den 9 april och nu är det dags att lämna in motioner.

Skicka din motion senast den 1 mars till styrelsens e-post, adress styrelsen@sjostadsparterren.se

För att förenkla arbetet med att skriva en motion har styrelsen tagit fram en mall som du kan ladda ner här. 

Rensningen av cyklar i cykelförrådet är genomförd

2018-02-04

Cyklarna kommer att hållas i förvar i 6 månader sedan kommer de att skänkas/slängas bort.

Om du glömt klippa av platsbandet på din cykel var vänlig kontakta styrelsen via e-post, styrelsen@sjostadsparterren.se

Styrelsen

Nattvandring i Sjöstan!

2018-01-31

Mobil miljöstation

2018-01-29

1. Hammarby Sjöstad - Jan Inghes torg, kl. 17-17.45
2. Hammarby Sjöstad - Korphoppsgatan 9, kl. 18-18.45

 

 

 

 

 

Fasaden

2018-01-11

Reklamation av fasaden

Föreningen har låtit besiktiga fasaderna på byggnaden genom Bengt Dahlgren AB.

Besiktningen har genomförts med hänsyn till entreprenörens ansvarstid som är 10 år efter slutfört arbete.

Av besiktningen framgår att fasaden består av en oventilerad och odränerad putsfasad på bakomliggande träregelvägg med mineralullsisolering. Fasadsystemet är en s.k. enstegstätad fasad som är en riskkonstruktion.

Besiktningen visar på brister i anslutning mellan puts och plåtarbeten, bl. a otätheter vid fönsterbleck. Vidare har upptäckts att sockelkonstruktionen är bristfällig. Konstruktionen medför att markfukt tränger upp i träkonstruktion bakom putsfasaden med fukt- och mikrobiella skador som följd. Algpåväxt på väderutsatta lägen noteras även i utredningen.

Föreningen gör nu gällande att utförandet av fasaden är felaktig/bristfällig avseende plåtarbeten och konstruktion och utförande av sockel. Frågan om algpåväxt har inget samband med inträngande fukt, ett fel som entreprenören inte kan hållas ansvarig.

 

I dagsläget är den fullständiga skadebilden oklar vad gäller omfattning. Kostnad för åtgärdande av skador och brister är inte klarlagd.

Föreningen avser att rikta ersättningsanspråk mot entreprenören, JM, med anledning av entreprenadkontraktet efter det att omfattning av skador och kostnaden för åtgärdande är fullt utredd.

Med hänsyn till vad som framkommit vid besiktningen av fasaden har styrelsen framställt reklamation till JM.

Vi byter från Storholmen till SBC

2018-01-03

Från och med den 1 januari har vi ny teknisk förvaltare. 

Använd formuläret nedan vid ej akuta problem:

https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

För akuta problem ring kundtjänst vardagar 07.00 - 21.00 på

0771-772 772

Epost är kundtjanst@sbc.se

 

Datum för styrelsemöten och Föreningens årsstämma

2017-12-21

Styrelsen har planerat vårens möten. Dessa genomförs på måndagar kl 19.00 - ca 20.30, datumen är:

26 februari samt den 19 mars.

Årsstämman äger rum måndag den 9 april. Sista dagen för motioner är den 1 mars  

Styrelsen

Möjlighet att hyra ett förråd mitt i Hammarby Sjöstad

2017-11-19

Sjöstadsföreningen hyr förrådsutrymme av Sjöstadens Förråd och
förvaring på Aktergatan i Hammarby Sjöstad sedan några år. En
välskött förrådsanläggning som nu utvidgar sin verksamhet och
erbjuder boende i våra medlemsföreningar rabatt på förhyrning av förråd.

Är du intresserad kontakta i så fall "Sjöstadens förråd och förvaring" på: 08-718 06 00 eller via hemsidan www.sjostadensforrad.se.
Under de första tre månaderna erbjuder man 25 % rabatt.

Styrelsen

Information från senaste styrelsemötet

2017-11-14

Teknisk förvaltning

Styrelsen har beslutat byta leverantör av teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningen. Från och med den 1 januari 2018 är det SBC som står för denna service.

 

Översyn av avtal och underhållsplan

Styrelsen genomför en översyn över vilka avtal som ska sägas upp eller omförhandlas. Samtidigt har styrelsen fastslaget föreningens underhållsplan för 2018.

 

Grovsopor

Styrelsen har beslutat att vi byter hämtning av grovsopor från Suez till HA Recycling och i samband med bytet köper vi våra kärl, vilket på sikt innebär lägre kostnader.

 

Budget

Styrelsen har också diskuterat budgeten och beslutat att inte höja av avgifterna för nästa år.

 

Styrelsen

Förbjudet att klistra upp affischer på våra väggar

2017-08-23

I samband med visningar av lägenheter inför försäljning klistrar mäklare upp information om visningen på väggar i våra entréer. När man sedan plockar bort sina affischer följer det med färgflagor vilket resulterar i fula fläckar på våra väggar.

Påminn din mäklare om att detta inte är tillåtet inför din visning.

Styrelsen

Ställ inte saker i trapphuset!

2017-08-16

Information varför du inte får göra det!


Som bostadsrättshavare kan det kännas som en praktisk lösning att ställa barnvagnen, cykeln eller rullatorn utanför dörren. Man kan därför ställa sig frågande till varför styrelsen påpekar att dina tillhörigheter inte får förvaras i trapphuset utanför din dörr. Nedan följer en förklaring varför man inte får ställa saker hur som helst i trapphuset.

Lagen om skydd mot olyckor

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare (bostadsrättsföreningar) och nyttjanderättshavare (bostadsrättshavare och hyrestagare) bl.a. vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Exakt hur den här ansvarsfördelningen ser ut är inte klar. Normalt sett har dock fastighetsägaren ansvar för byggnaden och byggnadens fasta tillbehör. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Källa: HSB


Utskriftvänlig version

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.