!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningen

Styrelse

Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor.

En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsen väljs varje år av medlemmarna på föreningens stämma. Nuvarande styrelsemedlemmar samt valberedning finns på en egen länk i kolumnen till vänster (kräver inloggning).

Kontakta strelsen via e-post på 
styrelsen@sjostadsparterren.se 

 

Det går även att kontakta styrelsen genom att lägga en lapp i bostadsrättsföreningens brevlåda på Rorgängargatan 17.

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-03-04