!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ändringar i din lägenhet

Ditt ansvar som medlem
Lägenhetens skick är ditt ansvar. Du har vissa rättigheter att ändra i din lägenhet och en hel del ombyggnationer och reparationer får ske utan styrelsens tillstånd. Det är särskilt viktigt att du som medlem inte orsakar skador för varandra eller föreningen. Större ändringar (som t ex att sätta upp eller ta ner väggar) skall anmälas till styrelsen styrelsen@sjostadsparterren.se Vid tveksamhet vad som utgör större arbeten är det bättre att anmäla, än att avstå. Lägenhetsinnehavaren får inte utan styrelsens medgivande göra förändringar som påverkar fasaden eller andra yttre delar av huset.

Speciellt viktigt är att inte ingrepp görs i fasaden då detta allvarligt kan skada fastigheten.

Dokument

Att bo i bostadsrätt.pdf 2016-10-26
Ventilationsrapport_Del_1.pdf 2010-10-31
Ventilationsrapport_Del_2.pdf 2010-10-31
Granskningsrapport_Böljan_2_(4).pdf 2010-07-07
ver1NedslagBrfSjöstadsparterren1+20100311(1).xlsx 2010-07-07
blankett_garantibesiktning.pdf 2010-04-21
Felanmälningar_hos_JM_från_Brf_Sjöstadsparterren.xls 2010-07-07
Utskriftvänlig version