!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel och felanmälan

Felanmälan

Storholmen förvaltning drift och fastighetskötsel ansvarar för Brf Sjöstadsparterren.

När du vill få kontakt med Storholmen kan du mejla, ringa eller gå in på deras hemsida.

Kontaktinformation:
Telefon: 0771-786746
Hemsida: www.storholmendirekt.se
Mailadress: info@storholmen.se
Du når Storholmen personligen måndag till fredag mellan kl 07.00-21.00

Felanmälan skall inte göras under jourtid om det inte är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl. Kontakta först en styrelseledamot om fel uppstår under jourtid. Tänk på att rensning av avlopp & vattenlås i lägenheten m m är ditt eget ansvar.

Felanmälan hiss
KONE:
0771-50 00 00
Kundservice: 0771-68 00 00
Melj: kundcenter@kone.com

Garantiarbeten
Garantitiden är slut. Enligt entreprenadkontrakt baserat på ABT94 är garantitiden 2 år, garantitiden gick ut 2010-05-16.
Vi har haft förlängd garantitid om 2 år på kvarstående fel, hissar, ventilation, sedum etc.

Särskild varugaranti:
Isolerrutor 10 år tom 2018-05-15
Tätskikt yttertak 2+8 år tom 2018-05-15
Plastisolplåt, tak, 10 år tom 2018-05-15

Ansvar efter garantitiden gäller:
Entreprenören ansvarar för väsentliga fel som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknat från garantitidens början.

Utskriftvänlig version