!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Fastighetsskötsel och felanmälan

Felanmälan

 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ansvarar för drift och fastighetsskötsel för Brf Sjöstadsparterren.

När du vill få kontakt med SBC klicka på nedanstående länk och följ instruktionerna där:

https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

Övrig kontaktinformation: T 0771-722 722, mail kundtjanst@sbc.se

Felanmälan ska inte göras under jourtid om det inte är absolut nödvändigt av säkerhetskäl. Kontakta först en styrelseledamot om fel uppstår under jourtid. Tänk på att rensning av avlopp och vattenlås i lägenheten mm är ditt eget ansvar.

Felanmälan hiss
KONE:
0771-50 00 00
Kundservice: 0771-68 00 00
Melj: kundcenter@kone.com

 

Särskild varugaranti:
Isolerrutor 10 år tom 2018-05-15
Tätskikt yttertak 2+8 år tom 2018-05-15
Plastisolplåt, tak, 10 år tom 2018-05-15

Ansvar efter garantitiden gäller:
Entreprenören ansvarar för väsentliga fel som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha sin grund i vårdslöshet av entreprenören. För angivna ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid, räknat från garantitidens början.