!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Föreningen har ett gemensamt garage med Brf Sjöstadsviken. Föreningen disponerar 37 platser för uthyrning.

Garageplats kostar 1500 kr /mån

Kön administeras av Fastum Kundsupport tel 018-56 32 40 eller mail: kundsupport@fastum.se.

För garaget gäller att bilen måste stå på anvisad ruta. Moped, cykel, motorcykel får endast förvaras i garaget om det kan ske inom hyrd ruta och om den i övrigt inte hindrar andra.

Vid in- och utpassering gäller att den som lämnar garaget har företräde vid möte i utfarten.

Dörrar till garaget får inte ställas upp annat än kortvarigt när lastning sker.

Föreningen hyr också ut ett antal fasta cykelparkeringsplatser i cykelrummet vid Rorgängargatan 17B. Administrationen (dvs. köhantering, debitering etc.) av dessa platser sköts också av Fastum.

P-plats för bil/cykel följer inte med automatik med i försäljning av lägenhet utan lämnas tillbaka till Fastum som fördelar till de som står i kö.

Andrahandsuthyrning av garageplats
Styrelsens godkänner andrahandsuthyrning av garageplatsen i samband med uthyrning av lägenhet. Styrelsen kan också godkänna andrahandsuthyrning av garageplatsen under begränsad tid, till annan medlem.

Inpasseringsbricka eller fjärrkontroll till garaget

Man beställer bricka genom Allgranths hemsida, se mer info under fliken nycklar. Allgranth säljer också fjärröppnare för garagedörrarna.