!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Inglasning av balkonger

Brf. Sjöstadsparterren beviljades 2013-04-15 bygglov[1] för inglasning av samtliga balkonger med undantag för de som har befintligt överliggande tak. Inglasningen utförs utan vertikala aluminiumramar. Bygglovet baseras på att moderna inglasningar är nästan osynliga och att vid val av inglasning ska inverkan på fastighetens fasader minimeras. För ytterligare information, se bygglovet.

Balkonger som gränsar till varandra och som har en skärmvägg emellan måste vid inglasningen åtskiljas av en brandvägg med brandskyddsklass E30.

 

Föreningen har utifrån bygglovets begränsningar fattat följande beslut:

 

  • Endast inglasning med full höjd, dvs från golv till tak får ske.
  • Bostadsrättsinnehavaren som gör inglasning är skyldig att montera brandvägg så att klass E30 uppnås i de fall det finns en intilliggande balkong.
  • solskydd ska helst vara integrerat i inglasningen, typ plisségardin färg grå ogenomskinlig eller genomskinlig. Väljes annan lösning ska färgen vara lika markis, dvs. Sandatex 15-79. Eventuell fast installation (håltagning i balkongtak) godkänns av styrelsen.
  • Bostadsrättsinnehavaren upphandlar själv sin inglasning enligt föreningens regler för inglasning, gällande bygglov och särskilt inglasningsavtal med bostadsrättsföreningen.

Steg för steg-instruktion

 

  • Avtal ”inglasning av balkong” tecknas mellan BRH och Brf. Sjöstadsparterren (BRF). BRH lämnar två exemplar ifyllda och undertecknade till BRF. I slutet av avtalshandlingen finns också en text som BRH:s valda leverantör av inglasningen skall skriva under.
  • Av BRF undertecknat avtal återlämnas till BRF (BRF behåller ett exemplar)
  • BRH beställer inglasning av sin valda leverantör.
  • BRH gör senast två veckor innan montagestart bygganmälan till Stadsbyggnadsnämnden.
  • BRH:s leverantör monterar inglasning och ev. brandvägg.
  • BRH anmäler färdigt montage till BRF för ev. besiktning.

 

[1][1] Dnr 2012-10929-575