!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sopsortering/Källsortering

Källsorteringsrum för återvinning av tidningar, papper, plast, m m finns på Rorgängargatan 17, samt utanför Lugnets Allé 88 under innegårdens terrass.

Det är förbjudet att lämna grovsopor i återvinningsrummen. Grovsopor skall den enskilde själv transportera bort alternativt lägga i speciella sopcontainers som föreningen kommer att ställa upp 1-2 gånger per år. Följs inte detta påförs föreningen stora kostnader. Om sorteringen inte utförs korrekt är det också risk att källsorteringsrummen inte töms av sophanteringsentreprenören.

Det är förstås också förbjudet att lägga hushållssopor utanför lägenhetsdörren för att vid ett senare tillfälle bära ner dessa. Lika förbjudet är det att lämna sopor vid sopnedkasten när de är fulla – sopor får hållas i lägenheten eller deponeras på annat sätt vid större stopp. Föreningens kostnader vid brister ur även dessa hänseenden kommer att belasta den enskilda lägenheten.

Observera att utrymmet är kamerabevakat i syfte att följa upp ordningen.

Nedan är hämtningsdagar för våra grovsopor.

Tänk på att vika ihop kartonger så att mer får plats!


Glas jämna veckor fredagar.

Tidningar jämna veckor torsdagar.

Pappers förpackningar varje torsdagar.

Plast och metall jämna veckor torsdagar.