!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

Lägenhetsinnehavaren får under begränsad tid hyra ut sin lägenhet i andra hand. Observera att de skyldigheter och regler som följer med bostadsrätten även gäller andrahandshyresgästen. Hyreslagens bestämmelser gäller mellan lägenhetsinnehavaren och hyresgästen.

Tillstånd till andrahandsuthyrning ges av styrelsen. För upplåtelse i andra hand krävs skäl, det kan ex vis handla om studier och arbete på annan ort, provbo med sambo etc. Tillstånd ges på begränsad tid.

För andrahandsuthyrning tar föreningen ut en avgift från medlemmen. Avgiften uppgår till 10 procent av basbeloppet. År 2018 är basbeloppet 46 500 kronor. 

Vid byte av hyresgäst under pågående godkänd andrahandsuthyrningsperiod debiteras en avgift om 50% av den ordinarie avgiften för andrahandsuthyrning.

Vid uthyrning i andra hand ska den som hyr bo c/o i medlemmens namn. Det kommer därför inte att genomföras något byte av namnskyltar på postlåda eller dörr. Däremot kan omkoppling av porttelefon ske till det nummer som andrahandshyresgäst önskar.